تاریخچه تشکیل انجمن پیوند اعضاء
دکتر علی نوبخت حقیقی
انجمن علمی پیوند اعضاء ایران از سال 1374 هجری شمسی فعالیت رسمی خود را آغاز نمود و طی انتخاباتی که درمحل سازمان نظام پزشکی تهران برگزار شد دکتر ایرج فاضل ، دکتر علی نوبخت حقیقی ، دکتر احد قدس ، دکتر خسرو رهبر و دکتر ایرج قدوسی بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هسته اولیه آن سال 1372 و هنگامی شکل گرفت که مقررشد سومین کنگره بین المللیMESOT  در ایران (اصفهان ) برگزار شود لذا ضرورت داشت جلسات متعدد علمی و اجرایی برای این مهم تشکیل گردد که اعضاء فعال آن افراد فوق بودند و همکاران گرانقدر دیگری همچون دکتر سید علی ملک حسینی ، دکتر ناصر سیم فروش ، دکتر غلامرضا پورمند، دکتر غلامحسین نادری ، دکتر عزت ا... عبدی ، دکتر رضا ملک زاده ، دکتر ایرج قدوسی ، دکتر سید محمد کاظمینی ، دکتر فیروز فصیحی و دکتر کتایون نجفی زاده کمک های لازم را مبذول داشتند.

غیر از برگزاری سمینارهای علمی و تشکیل پانل هایی که اهداف کاربردی داشت فعالیت و مشارکت فعال اعضاء انجمن درتصویب قانون مرگ مغزی در مجلس شورای اسلامی درخور توجه بود که پس از چند بار بحث و تبادل نظر و مسکوت ماندن شش ماهه سرانجام به تصویب رسید.

یکی دیگر از فعالیت های انجمن ، تدوین اصولی بود که متضمن رعایت اخلاق حرفه ای و ضوابط علمی درتهیه عضو از دهنده زنده ( فامیل و غیر فامیل ) بوده است که با فعال شدن برنامه تهیه عضو از دهنده مبتلا به مرگ مغزی این عوارض رو به کاهش گذاشته است .

تلاش درجهت فعال سازی Registry پیوند اعضاء در ایران و ارتباط رسمی آن با Registry جهان یکی از اهداف مهم انجمن علمی پیوند اعضاء ایران است .