به استحضار اعضای محترم انجمن پیوند اعضا  می رساند که در جلسه هیئت مدیره این  انجمن  تصمیم گرفته شد  برای ارتباط سریع و بهتربا مراکز فعال پیوند کشور، نمایندگانی از انجمن در استان ها  تعیین شوند لذا با مشورتی که درآن جلسه  صورت گرفت مقررشد دو نفر از اعضای محترم تعیین شوند و از ایشان خواسته شود که  ازبین خود شان یکی را معرفی فرمایند که در ارتباط با کارهای انجمن در استان باشند و همکار دیگر بصورت جانشین،  ایشان را کمک نمایند.  در نهایت با توجه به روند انجام شده ، نمایندگان انجمن در استان ها بصورت جدول زیر معرفی می شوند  امید است که سبب تسهیل در ارتباط و افزایش توان انجمن گردد.

 

استان

معرفی از انجمن   

نماینده  یا رابط استانی انجمن

خوزستان

جناب آقای  دکتر بحرینی  و  دکتر مبینی

جناب آقای  دکتر مبینی

فارس

جناب آقای دکتر شمسایی  با نظر جناب آقای دکتر ملک حسینی

جناب آقای  دکتر شمسایی فر

کرمان

جناب آقای  دکتر عبادزاده   و دکترآزمندیان 

جناب آقای  دکترآزمندیان

اصفهان

جناب آقای  دکتر صانعی   و  دکتر یزدانی

جناب آقای  دکتر یزدانی

خراسان

جناب آقای  دکتر یارمحمدی و دکتر مهدوی و دکترعلی اکبریان

جناب آقای  دکترعلی اکبریان

آذربایجان شرقی

جناب آقای  دکتر کاکایی   و دکتر زمردی

جناب آقای  دکتر زمردی

آذربایجان غربی

جناب آقای  دکتر فلاح    و   دکتر تقی زاده

جناب آقای  دکتر تقی زاده

یزد

جناب آقای  وحیدی   و      دکتر زارع

جناب آقای  دکتر زارع

گیلان

جناب آقای  دکتر مختاری  و  دکتر خسروی

جناب آقای  دکتر خسروی

سیستان و بلوچستان

جناب آقای  دکتر فاضلی

جناب آقای دکتر فاضلی

مازندران (بابل)

جناب آقای  دکتراکبرزاده پاشا

جناب آقای  دکتراکبرزاده پاشا

همدان

جناب آقای دکتر امیرزرگر

جناب آقای  دکتر امیرزرگر

اردبیل

جناب آقای دکتر محسنی راد

جناب آقای  دکتر محسنی راد