معاون محترم درمان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
 با اهداء سلام و احترام

همانطور که مستحضر هستید در طی سالیان متمادی متخصصین پیوند اعضا توانسته اند با ارائه خدمات درمانی بسیار خوب،  تعداد زیادی از بیمارانی که به نارسائی انتهائی اعضاء حیات بدن (کلیه کبد قلب ریه و... ) مبتلا شده بودند خدمات درمانی شایانی را ارائه نمایند. اکنون جهان درگرداب بیماری پاندمیک خطرناک وکشنده ای قرار گرفته ومتأسفانه بیماران پیوند شده درردیف گروه پر خطر وآسیب پذیر قرار دارند ولذا رسالت درمانی متولیان درمان ایجاب می کند که از این بیماران مراقب بیشتری به عمل آورد تاکمتر در معرض (COVID-19)قرارگیرند. دست اندرکاران پیوند در این شرایط خطیر نگران وضعیت یکایک این بیماران هستند که به دلیل ریسک بالایی که در مواجهه به ابتلای این بیماری ویروسی دارند باید بیشتر از بقیه  اصول پیشگیری  را رعایت نمایند و ماندن  در منزل برایشان حیاتی است. از طرفی مشاهده شده است که در برخی موارد برای  تهیه دارو با مشکلاتی روبرو بوده اند. با بررسی که توسط این انجمن بعمل آمده است پیشنهاد می شود که تمهیداتی  برای در دسترس قرارگرفتن دارو برای آنها صورت گیرد  و تحویل داروی این بیماران درب منزلشان میسرگردد.  فراهم آمدن زیرساخت های اینترنتی و فروش و ترانسپورت با درخواست در فضای مجازی موضوع رایجی شده است و انجمن های حمایتی و گروههای فعال اجتماعی که در این شرایط اعلام آمادگی کرده اند  میتوانند کمک کننده باشند.

همکاران ما نیز در تنظیم داروها برای مدت مناسب که نیاز به ویزیت حضوری آنها کمتر باشد تلاش کرده و تا عادی شدن شرایط اقدامات ویژه ای ماننددراختیار بودن  تلفنی و فضای مجازی را اتخاذ کرده اند. با آرزوی بهبودی بیماران خواهشمند است در برقراری این تسهیلات تسریع فرمائید.

                   رئیس انجمن
دکتر سیدعلی ملک حسینی