در دی ماه 1398 سمینار موضوعی و دوره ای انجمن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان  در شهر لاهیجان با محور داروهای پیوندی  برگزاری گردید