باتوجه به وضعیت کرونایی جلسات هییت مدیره بصورت مجازی برگزار میگردد  .درجلسه اخیر هیئت مدیره انجمن پیوند اعضای ایران ، در موردکنگره سالانه  این انجمن  که به دلیل  محدودیت های کرونایی به تاخیر افتاده است با حضور آقای دکتر زمردی از تبریز بررسی و تصمیم گیری شد که این کنگره  در تاریخ 24 و 25 دی ماه سال جاری و با استفاده از فضای مجازی  و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گیرد.   

 

تصویر جلسه مجازی هیئت مدیره در25 اردیبهشت 99